Ratkaisukeskeinen lyhytterapia / valmennus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia / kertaterapia 45 min / 65 eur

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen luottamuksellista terapeuttista keskustelua, jossa keskitytään johonkin elämän solmukohtaan ja etsitään asiakkaan kanssa yhdessä vastauksia mieltä askarruttaviin asioihin. Terapia auttaa löytämään uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tapoja suhtautua elämän tapahtumiin.

Terapian pääpaino on toivotun tulevaisuuden tutkimisessa ja rakentamisessa. Terapiassa hyödynnetään asiakkaan omia taitoja ja voimavaroja.

Nimensä mukaisesti lyhytterapia on lyhytkestoista (1 - 20 kertaa). Toisinaan jo yksikin keskustelukerta voi auttaa asiakasta ratkaisevalla tavalla eteenpäin.

Tapaamiset voidaan toteuttaa myös valmennuksena, kun asiakas haluaa kirkastaa tavoitteitaan ja päämääriään. Silloin terapian sijaan puhutaan usein coachingista tai valmennuksesta.

Terapiaan ei tarvita lähetettä, vaan halu keskustella mieltä painavista asioista riittää. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole psykiatrista sairaanhoitoa, eikä siitä saa Kela-korvausta.

Terapia on ehdottoman luottamuksellista, eikä tapaamisen sisältöä kirjata tai raportoida mihinkään.

Muuta

  • Myös kävelyterapia, etätapaamiset tai puhelinkeskustelut ovat mahdollisia.

  • Tapaamiset voidaan toteuttaa myös pari- tai ryhmämuotoisina.

Palvelun tuottaa Lyhytterapiainstituutin ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman (40 op) ja IASTI:n sertifiointitason suorittanut lyhytterapeutti.

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.

Tiedustelut ja varaukset

Vastaanotto sijaitsee Koisjärvellä.

Mäkkyläntie 128, 09630 Koisjärvi

Anne Harinko

050 305 7992